Tin tức về Uỷ Ban Nhân Dân

Triển khai công tác cấp và dự kiến địa điểm cấp CCCD trên địa bàn phường 25

         Căn cứ Kế hoạch số 2990/KH-CAQ-XDPT ngày 17/12/2020 của Công an quận Bình Thạnh về việc tuyên truyền triển khai công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn quận Bình Thạnh

         Thực hiện Hướng dẫn số 504/HD-CAQ-QLHC về việc thực hiện cấp Căn cước công dân trên địa bàn quận Bình Thạnh; Công an phường 25, quận Bình Thạnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:

-    Thông qua công tác tuyên truyền để tất cả người dân trên địa bàn phường nắm được ý nghĩa, tác dụng của việc thực hiện cấp CCCD gắn chíp và tự nguyện thực hiện việc đăng ký cấp CCCD theo quy định của nhà nước.

-    Đảm bảo triển khai, thực hiện nghiêm túc Dự án cấp CCCD, thực hiện triển khai cấp CCCD theo chỉ tiêu phân bổ của CATP để phấn đấu đến ngày 01/7/2021 sẽ hoàn thành việc cấp CCCD cho công dân đang cư trú hợp pháp trên địa bàn phường.

-    Thống nhất triển khai thực hiện các nội dung, công đoạn trong kế hoạch của Công an quận, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác hướng dẫn cho cơ quan chức năng và đăng ký cấp CCCD của công dân

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN :

Ý nghĩa, tác dụng của CCCD gắn chíp đối với người dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Những ưu điểm của CCCD gắn chíp so với CCCD mã vạch và CMND đã cấp trước đây.

-    Các quy định của cơ quan nhà nước đối với việc cấp phát và sử dụng CCCD gắn chíp.

-    Những việc cần làm để có thể được cấp mới CCCD gắn chíp. Thời gian, địa điểm tổ chức cấp CCCD của Công an quận.

(có tài liệu tuyên truyền kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

-    Tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cơ quan, tổ chức và nhân dân việc triển khai công tác cấp CCCD có gắn chíp trên địa bàn phường (BCH Công an phường thực hiện).

-    Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam phường 25, các ban ngành, đoàn thể của phường, tham mưu hướng dẫn cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, trung tâm BTXH, các cơ sở tôn giáo.. .tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân về chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, pháp luật của Nhà nước. (BCH Công an phường, các đ/c CSKV phối hợp thực hiện)

-    Thực hiện tuyên truyền qua loa di động và photo tài liệu tuyên truyền (kèm theo) để phát đến nhân dân trên địa bàn phường, dán tài liệu tuyên truyền tại trụ sở Công an phường (phòng tiếp công dân) và các bảng thông báo của khu phố, đăng tải tài liệu tuyên truyền thông qua các mạng xã hội như zalo, facebook và các nhóm có người dân tham gia. (Đ/c Tổng hợp CAP chịu trách nhiệm chung photo tài liệu tuyên truyền, các đ/c CSKV phổi hợp thực hiện)

IV. ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN CẤP CCCD LƯU ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG:

-    Điểm sinh hoạt văn hóa khu phố 1, địa chỉ: 148 Ung Văn Khiêm, phường 25, Q.Bình Thanh

-    Điểm sinh hoạt văn hóa khu phố 4, địa chỉ: 157/1 Nguyễn Gia Trí, phường 25, Q.Bình Thạnh

-     Điểm sinh hoạt văn hóa khu phố 5, địa chỉ: đối diện 860/60D/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, Q.Bình Thạnh

-     Điểm sinh hoạt văn hóa khu phố 6, địa chỉ: đối diện Lô B3 c/x 304 Nguyễn Văn Thương , phường 25, Q.Bình Thạnh

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền triển khai công tác cấp CCCD gắn chíp trên địa bàn phường 25, quận Bình Thạnh./.


Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2021 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.