GIẤY ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG, SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH

(áp dụng đối với trường hợp không phải xin cấp giấy phép xây dựng)

Thông tin người yêu cầu
Địa điểm xây dựng
Giấy tờ quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất
Nội dung xây dựng, sửa chữa, cải tạo
Cá nhân/Tổ chức thiết lập bản vẽ sửa chữa, cải tạo
Cam kết
Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp bản sao trích lục hộ tịch.

(2) Ghi nội dung cụ thể các nội dung xin xây dựng, sửa chữa, cải tạo; quy mô diện tích, tầng cao...

Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2024 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.