Sơ Đồ Tổ Chức - Uỷ Ban Nhân Dân

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY VÀ ĐOÀN THỂ
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG

Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2022 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.