Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường

Ông VŨ NAM TRUNG
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG
Ông ĐỖ THANH BÌNH
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG
Ông DƯƠNG TẤN KHANH
Ông DƯƠNG TẤN KHANH
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG
CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Ông TRẦN THANH NAM
Ông TRẦN THANH NAM
PHÓ CHỦ TỊCH VĂN HÓA - XÃ HỘI PHƯỜNG
Bà NGUYỄN THỊ MAI TRINH
Bà NGUYỄN THỊ MAI TRINH
PHÓ CHỦ TỊCH QLDT PHƯỜNG
Bà NGUYỄN THỊ CẨM TRANG
Bà NGUYỄN THỊ CẨM TRANG
CHỦ TỊCH HỘI LHPN PHƯỜNG
Bà HUỲNH THỊ THU THẢO
Bà HUỲNH THỊ THU THẢO
CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG

Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2024 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.