Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG 25
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                 
DANH SÁCH
Hoà giải viên các Tổ hoà giải năm 2023
                                 
STT HỌ VÀ TÊN Năm sinh Dân tộc Trình độ       Địa chỉ             Hiện đang tham gia Chức vụ/ Tổ hoà giải Số điện thoại Ghi chú  
Nam Nữ Văn hoá Chính trị Chuyên môn KD-TDP Đoàn thể Luật gia/ luật sư Khác  
1 Đào Đức Phan 1953   Kinh 10/10 Sơ cấp ĐH TC-KT 24 Võ anh x       Tổ trưởng 0914.105.484    
2 Tạ Thị The   1957 Kinh 10/10 Sơ cấp TC Y dược 371/3A UVK   x     HGV 0777.022.178    
3 Lê Ngọc Sinh 1949   Kinh 10/10 Sơ cấp ĐH XD 168/29 NGT x       HGV 0903.649.528    
4 Lương Cao Núi 1954   Kinh 12/12 Sơ cấp ĐH XD 98/3 UVK x       HGV 0908.414.002    
5 Nguyễn Quang Bình 1957   Kinh 12/12 Sơ cấp Th.s NN 24/15/7 Võ Oanh x       HGV 0983.718.338    
6 Lương Bá Ngư 1952   Kinh 10/10 Cao cấp ĐH(KS xe QS) 649/36/1 ĐBP x       Tổ trưởng 0909.980.580    
7 Nguyễn Văn Bạo 1953   Kinh 10/10 Trung cấp TC Sỹ quan 649/28/23 ĐBP x       HGV 0918.223.768    
8 Nguyễn Thanh Cần   1954 Kinh 10/10 Trung cấp TC sỹ quan 4.3 Lô B C/c Bis x       HGV 0986.507.670    
9 Bùi Thị Tươi   1954 Kinh 10/10 Sơ cấp TC kế toán 340/24 UVK   x     HGV 0932.059.246    
10 Ngô Thị Loan   1947 Kinh 10/10 Sơ cấp TC Kế toán 649/27/29 ĐBP x       HGV 0903.977.336    
11 Nguyễn Văn Tiến 1958   Kinh 10/10 Sơ cấp TC QLKT 441/35C ĐBP x       Tổ trưởng 0908.151.138    
12 Trần Mỹ Lệ   1956 Kinh 8/10 Sơ cấp 12-Thg12 527/11 ĐBP x       HGV 0902.638.522    
13 Hà Thị Hương   1950 Kinh 10/10 Sơ cấp ĐH Y dược 21 Bis, ĐBP x       HGV 01298.277.601    
14 Lê Thị Huyền Ngọc   1968 Kinh 12/12 Sơ cấp 12/12 441/69 ĐBP   x     HGV 0973.773.758    
15 Nguyễn Thị Nga   1957 Kinh 8/10 Sơ cấp 12/12 328/44/12 XVNT x       HGV 01212.223.452    
16 Phạm Thị Ngọc Như   1956 Kinh 12/12 Sơ cấp 12/12 738/52 ĐBP x       Tổ trưởng 0932.086.936    
17 Hà Thị Minh   1957 Kinh 12/12 Sơ cấp TC kế toán 133/5A XVNT x       HGV 0909.857.328    
18 Lê Châu Ngọc Thảo   1980 Kinh 12/12 Sơ cấp Cử nhân Luật 48/8/1C UVK     x   HGV 0938.179.337    
19 Nguyễn T. T. Hồng   1957 Kinh 12/12 Sơ cấp 12/12 133/5A XVNT x       HGV 0909.857.328    
20 Nguyễn Thị Hạnh   1956 Kinh 10/10 Sơ cấp 12/12 166 UVK   x     HGV 0983.051.193    
21 Diệp Ái Hồng Loan   1972 Kinh 12/12 Sơ cấp 12/12 89/1 XVNT   x     Tổ trưởng 0902.929.485    
22 Lương Công Tuấn 1964   Kinh 9/12 Sơ cấp TC XD 860/87 XVNT x       HGV 0903.924.156    
23 Lê Công Toại 1957   Kinh 9/12 Sơ cấp 12/12 886/13/11 XVNT x       HGV 0777.789.358    
24 Lâm Thị Ngọc Trân   2002 Kinh 12/12 Sơ cấp 12/12 93/2 XVNT   x     HGV 0704.530.926    
25 Trần Thị Kim Phượng   1960 Kinh 9/12 Sơ cấp 12/12 886/46B XVNT x       HGV 0933.548.251    
26 Cao Thị Xuân Dung   1962 Kinh 12/12 Sơ cấp CĐ Sư phạm 1/31 Võ Oanh x       Tổ trưởng 0903.962.000    
27 Vũ Thị Hoa   1972 Kinh 12/12 Sơ cấp 12/12 96/54 NGT   x     HGV 0938.447.579    
28 Mai Trà Anh   1966 Kinh 12/12 Sơ cấp CN Du lịch 1/10 Võ Oanh   x     HGV 0368.602.336    
29 Bùi Thị Ngọc Thư   1953 Kinh 12/12 Sơ cấp CN Du lịch 4A/2/14 NVT   x     HGV 0903.999.730    
30 Tưởng Anh Tú 1999   Kinh 12/12 Sơ cấp CN DL-NH-KS 4A/14/13 NVT   x     HGV 0778.024.921    

Thực hiện Công văn số 31/HĐPH-TP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh về việc hướng dẫn công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn quận năm 2023. Ủy ban nhân dân phường 25 đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường để xem xét, chọn lựa nhân sự làm tuyên truyền viên. Qua đó, Ủy ban nhân dân phường 25 đã ban hành Quyết định kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật (kèm theo Quyết định và danh sách trích ngang).

Quyết định kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật Phường 25

Danh sách trích ngang tuyên truyền viên pháp luật Phường 25

 


Nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em được bảo vệ, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặt biệt, chú trọng bảo vệ trẻ em để không bị xâm hại; trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt được trợ giúp kịp thời, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển; Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện việc làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Đồng thời tăng cường phối hợp với các ban ngành, tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục; phát huy vai trò của trẻ em trong việc thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em và làm tròn bổn phận của trẻ em theo quy định của pháp luật. Tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho trẻ em chủ động tham gia vào các hoạt động bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em và các hoạt động khác phù hợp với độ tuổi; Chiều ngày 15/07/2022, Đoàn Phường đã tổ chức tập huấn "Phòng chống Bạo lực xâm hại tình dục trẻ em"; Qua buổi tuyên truyền giúp các em thiếu nhi, đoàn viên thanh niên có thêm kiến thức về việc phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em giúp xây dựng xã hội ngày càng văn minh hơn./.294956674 1319531825121815 2790725663417575724 n


Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn phường hiểu biết về pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, tuân thủ các quy định về pháp luât; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện văn hóa khi tham gia giao thông; Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Ngày 6/7/2022 Đoàn phường 25 tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ.

Qua chương trình tuyên truyền đã mang đến thêm nhiều kiến thức mới cho các em thanh thiếu nhi giúp hiểu rõ hơn về Luật An toàn giao thông./.292739628 1310407842700880 6706035455219807374 n


Ngày 25/7/2022 Ủy ban MTTQVN phối hợp với Đoàn TN phường tổ chức Hội thi rung chuông vàng “Tìm hiểu về Luật An ninh mạng và những quy định về cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” với 25 thí sinh tham gia. Qua đó đã góp phần tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật trong việc sử dụng mạng internet trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên với 20 thí sinh tham gia.

Kết quả qua 14/30 câu, BTC trao 5 phần quà đến các bạn trả lời chính xác nhiều câu nhất.295607955 586393083061497 6191770911204349173 n


Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một việc làm thường xuyên của phường, Ngày 20/7/2022 Ủy ban MTTQVN phường phối hợp với UBND và các đoàn thể phường tổ chức tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người.

Đến dự và truyền tải những nội dung cơ bản của Luật có BCV ông Bùi Thái Đức - Chuyên viên chính phòng PV05 công an Thành phố. Các đại biểu dự hội nghị cũng có 02 ý kiến trao đổi và đã được BCV giải đáp.z3581303596481 58903acd4e06b122602bff2ee5749791


Ngày 18/7/2022 Ủy ban MTTQVN phường phối hợp với khu phố 6 tổ chức Tọa đàm giải pháp xây dựng khu phố không có ma túy, mại dâm.

Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí vui tươi, cởi mở với 4 lượt ý kiến của các bạn thanh niên và các bậc phụ huynh:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân nhất là thanh thiếu niên với nhiều hình thức, phù hợp với từng loại đối tượng và địa bàn.

- Cách nhận biết con có dấu hiệu dùng chất kích thích, chất kích thích có hại cho học sinh như thế nào ?

- Làm sao nhận biết để tránh miếng dán ma tuý (loại mới), học sinh cần làm gì để phòng tránh trong học đường, ngoài xã hội?

- Làm sao để phát hiện con mình bị dụ tiếp xúc bằng cách nào để phát hiện?

Tại hội nghị, các bạn thanh niên và phụ huynh đã được Đc công an khu vực thông tin về tình hình ma túy và các tệ nạn xã hội trên địa bàn, tác hại của ma tuý và các chất kích thích đối với sức khỏe con người, đời sống xã hội; các nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy. Tuyên truyền, hướng dẫn nhận biết các dạng ma túy, các loại thuốc tân dược gây nghiện thường gặp; triệu chứng và biểu hiện của người nghiện ma túy; vai trò của gia đình, xã hội đối với việc giáo dục con em, người thân trong gia đình tránh xa các tai tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền và quản lý giáo dục con em nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên nói không với ma túy...Việc tuyên truyền, giải thích góp phần trang bị cho các thanh niên có các kỹ năng để tự bảo vệ mình trước cái xấu trong xã hội, đồng thời truyền tải thông điệp ý nghĩa về giá trị cuộc sống an toàn./.294710244 582763693424436 1139498943471266048 n


Ngày 30/6/2022, Ban chỉ đạo hè phường 25 tổ chức tuyên truyền Luật trẻ em và hội thi rung chuông vàng " Tìm hiểu luật trẻ em " và Kỹ năng phòng chống xâm hại trong thanh thiếu nhi cho hơn 70 em thanh thiếu nhi trên địa bàn phường.❤️❤️
? Buổi tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của Luật trẻ em gồm: quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Qua đó vận động các em cùng tham gia thực hiện tốt luật này để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cũng như thực hiện tốt bổn phận của trẻ em.??291466112 1305690469839284 3046539621084265881 n

Chào mừng kỷ niệm 46 năm thành lập quận Bình Thạnh (6/1976 – 6/2022);
Thực hiện chủ đề năm 2022 của Thành phố là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” ???
⭐️⭐️⭐️ Sáng ngày 19/6/2022 Uỷ ban nhân dân cùng các ban ngành đoàn thể phường tổ chức với Chủ đề " Phường 25- Chung tay vì cộng đồng" ???
?? Ngày hội rất vui mừng được đón tiếp bà Phạm Phương Khanh-UVTV Hội LHPN Quận Bình Thạnh
- Bà: Nguyễn Ngọc Phương Linh- Cán bộ Hội CTĐ Quận Bình Thạnh
- Bà Phù Thị Bích Nhi- PCT UBND Phường 25
- Cùng toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân Phường 25 đã vui tươi trong ngày hội diễn ra các hoạt động: ✨ Tổng vệ sinh vì 1 môi trường xanh- sạch - đẹp quanh khu phố, thu gom ve chai✨ tổ chức gian hàng bữa ăn sáng 0 đồng do Hội LHPN phường tổ chức với 100 suất ăn cháo chay + nước sâm; 100 suất ăn nui mỳ nước✨Tổ chức chương trình "đi chợ giúp người nghèo" với tổng trị giá hơn 5.000.000đ
-Thực hiện mô hình “cây xanh 0 đồng” với quy định hãy mang đến 01 cây xanh đổi lấy 01 cây xanh.
- Tổ chức tuyên truyền luật phòng chống bạo lực gia đình do BCV Bùi Thái Đức - chuyên viên phòng PV05 công an Thành phố tuyên truyền.
- Nhằm lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, kêu gọi sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp đối với công tác giảm nghèo và mở ra nhiều cơ hội cho hộ nghèo và mở ra nhiều cơ hội cho hộ nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đào tạo cho sự phục hồi, phát triển kinh tế của phường Hội LHPN Phường đã trao tặng 01 phương tiện sinh kế cho bà Phạm Thị Liên -khu phố 6
- Hội Chữ thập đỏ Phường với mong muốn giúp người khuyết tật có phương tiện đi lại cải thiện chất lượng cuộc sống từng bước hòa nhập cộng đồng, Đồng thời động viên khích lệ tinh thần để người khuyết tật có niềm tin nghị lực vượt qua mặc cảm của bản thân đã trao tặng 01 xe lăn cho hội viên
- Hội người cao tuổi với câu lạc bộ liên thế hệ -tự giúp nhau đã trao tặng cho 15 phần quà với trị giá 4.500.000đ
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội khuyến học đã trao 15 phần cho học sinh vượt khó với tổng số tiền là 3.000.000đ
??Ngày hội đã diễn ra rất vui tươi, phấn khởi và được sự hưởng ứng rất nồng nhiệt của người dân trên địa bàn phường.289398241 1298638423877822 4942267854096318826 n

Ngày 25/6 Ban chỉ đạo Hè phường 25 tổ chức Tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường và hội thi vẽ tranh hè với chủ đề " Thiếu nhi với môi trường xanh" thu hút được đông đảo thiếu nhi trên địa bàn phường tham dự. Qua đó giúp các em hiểu hơn về môi trường xung quanh ta và biết bảo vệ môi trường. Hoạt động này tạo được sự hào hứng đến các em thiếu nhi tham dự giúp các em có một mùa hè thật vui tươi, lành mạnh, bổ ích./.290589456 1302420543499610 1244421553396347583 n


Quy trình công vụ

STT TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN MÔ TẢ CÔNG VIỆC BIỂU MẪU ÁP DỤNG THỜI GIAN
  1.  
Cán bộ tiếp công dân - Tiếp xúc. - Đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
- Các tài liệu liên quan đến khiến nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (Nếu có)
- Giấy tờ đại diện, giấy ủy quyền (Nếu có)
 
Từ khi tiếp xúc cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân
 
- Xác định nhân.
- Lắng nghe, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày.
- Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và các tài liệu liên quan đến khiến nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
- Thông báo cho công dân biết biết cơ quan có thẩm quyền giải quyết để họ liên hệ sau này.
  1.  
Cán bộ tiếp công dân - Chuyển Đ/c Chủ tịch UBND phường xem xét chỉ đạo giải quyết. - Đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
- Các tài liệu liên quan đến khiến nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (Nếu có)
- Giấy tờ đại diện, giấy ủy quyền (Nếu có)
Trong ngày
  1.  
Đ/c Chủ tịch UBND phường - Bút phê, chỉ đạo giải quyết.
- Chuyển hồ sơ cho Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường.
- Đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
- Các tài liệu liên quan đến khiến nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (Nếu có)
- Giấy tờ đại diện, giấy ủy quyền (Nếu có)
Trong ngày
  1.  
Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường - Tiếp nhận hồ sơ.
- Tham mưu, phối hợp với các bộ phận xử lý đơn.
- Tham mưu văn bản thông báo kết quả xử lý.
- Chuyển hồ sơ Đ/c Chủ tịch UBND phường.
- Đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
- Các tài liệu liên quan đến khiến nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (Nếu có)
- Giấy tờ đại diện, giấy ủy quyền (Nếu có)
- Văn bản thông báo kết quả xử lý.
10 ngày làm việc
  1.  
Đ/c Chủ tịch UBND phường - Xem xét, ký văn bản thông báo kết quả xử lý.
- Chuyển bộ phận Văn phòng UBND phường.
- Văn bản thông báo kết quả xử lý. Trong ngày
  1.  
Bộ phận Văn phòng UBND phường - Lấy số, nhân bản, đóng dấu.
- Chuyển cán bộ tiếp công dân.
- Văn bản thông báo kết quả xử lý hoặc nội dung trả lời. Trong ngày
  1.  
Cán bộ tiếp công dân - Trả lời trực tiếp hoặc gửi văn bản thông báo kết quả xử lý cho người dân. - Văn bản thông báo kết quả xử lý hoặc nội dung trả lời. Trong ngày

Lưu trữ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường:

TT TÊN HỒ SƠ, BIỂU MẪU NƠI LƯU THỜI GIAN
1 Hồ sơ liên quan đến Đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Kho lưu trữ Vĩnh viễn
2 Văn bản thông báo kết quả xử lý.    

Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2024 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.