Tin tức về Uỷ Ban Nhân Dân

Phổ biến quyết định số 02/2019/QĐ-TTg

       Thực hiện Công văn số 689/SCT-QLNL ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Sở Công thương về việc phổ biến Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QD-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, Ủy ban nhân dân phường 25 thực hiện các nội dung sau :

        Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

         Về tài liệu tuyên truyền cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bộ Công thương, địa chỉ http://www.moit.gov.vn và Sở Công thương, địa chỉ http://www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn để dowloads tài liệu

         Tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn hạn chế sử dụng lưới điện, thay thế sử dụng năng lượng mặt trời khi có điều kiện.

         Số điện thoại Tổng đài 1900.54.54.54 của Tổng công ty điện lực và số điện thoại 0962516576 (Anh Thắng - trưởng phòng Kinh doanh-Công ty Điện lực Gia Định) để liên hệ tư vấn, lắp đặt

         Hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư khi liên hệ về việc đầu tư dự án Điện năng lượng mặt trời.

 


Phản ảnh mới nhất

Đăng ký email nhận tin

Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2020 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.