Tin tức về Uỷ Ban Nhân Dân

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2020

             - Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2020. Ngày hội tại 6 khu phố diễn ra từ ngày 7/11 đến ngày 15/11 với nhiều nội dung đa dạng và phong phú, thu hút hàng hóa dân tham gia gia. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra hàng năm vào kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) nhằm tôn vinh các phương tiện truyền thông tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tăng cường sức mạnh thần thánh đoàn kết, gắn làng tình yêu, xóm nghĩa trong toàn thể nhân dân khu phố
             -Đến dự ngày hội 6 khu phố, các lãnh đạo Thành phố, quận, phường đã biểu dương những người đóng góp của nhân dân Khu phố đối với sự phát triển của quận nói chung, của phường nó riêng. Đồng thời, tôi muốn trong thời gian tới, cấp ủy, ban CTMT khu phố cùng các đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó, Mỗi bộ, giáo viên, đoàn viên, TDP-MT sẽ là một tuyên truyền viên gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện quy định về chính sách pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực để vận hành nhân dân cùng thực hiện tốt các phong trào, vận hành, các công trình đã đăng ký. Tiếp tục phấn đấu đạt và giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, phấn đấu trên địa bàn không có tệ nạn xã hội, không có người phạm pháp luật,z2178755779664 dd22af71badf592d3000dde4e5927e40

z2178755825526 69da472f6e1f9ebf3e11b96152cf1004


Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2021 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.