Tin tức về Uỷ Ban Nhân Dân

Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỷ thuật tại Nhật Bản đợt 1 năm 2020

 Căn cứ Công văn số 2861 /SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 21/01/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối họp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01 năm 2020.

1. Thông tin chung: Thông tin chung
1.1. Phạm vi tuyến chọn: Toàn quốc
1.2. Các ngành tuyên chọn: sán xuât chế tạo và xây dựng
1.3. Chỉ tiêu tuyển chọn: 100 người (70 người ngành sản xuất chế tạo và 30 người ngành xây dựng).
ứng viên được lựa chọn ngành thực tập về sản xuất chế tạo hoặc xây dựng theo nguyện vọng cá nhân ngay từ khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và không được phép thay đổi ngành nghề khi đã trúng tuyên.
1.4. Thời gian tiếp nhận hồ so: từ ngày 15/01/2020 đến ngày 31/3/2020 (đốii với ứng viên nộp hồ sơ qua đường bưu điện, sẽ tính theo dấu bưu điện của ngày ứng viên nộp hồ sơ).
1.5. Thời gian thực tập tại Nhật Bản: từ 3 - 5 năm
1.6. Thời gian tổ chức thi tuyến: dự kiến tháng 2, 3 và tháng 4/2020 (kế hoạch thi tuyển sẽ được tổ chức theo thứ tự thời gian người lao động nộp hồ sơ).
1. 7. Cơ quan tổ chức kỳ thi:
- Trung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan duy nhất được Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội giao phối họp với Tổ chức IM Japan tổ chức thi tuyển.
- Tổ chức IM Japan giao Văn phòng IM Japan tại Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Lao động ngoài nước tô chức kỳ thi. Môn thi Toán do Văn phòng IM Japan tại Việt Nam chịu trách nhiệm ra đề, quán lý đề thi, bài thi.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Nam, từ 20 tuổi đến 30 tuôi (sinh trong khoáng thời gian từ năm 1990 đến năm 2000). 

- Tốt nghiệp Trung học phô thông hoặc tương đương trớ lên;

- Chiều cao từ lm60 trở lên, cân nặng phù họp với chiều cao;
- Không xăm mình (kể cả hình xăm đã xóa); không bị dị tật; không có sẹo ảnh hưởng đến khả năng vận động; thị lực 2 mắt không đeo kính đạt từ 7/10 trớ lên, không bị nhược thị, rối loạn sắc giác;
-Có đủ sức khỏe để đi làm việc ơ nước ngoài;
- Có đạo đức tốt, ý thức kỷ luật tốt, không có tiền án;
- Chưa tùng tham gia các chương trình đào tạo thực tập sinh của Nhật Bản;
- Chưa từng cư trú và làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài.
3. Nội dung thi tuyển
-Vòng 1: Thi Toán (tổng số câu hỏi: 20 câu, thời gian làm bài: 45 phút, tổng điểm tối đa: 100 điếm).
+ Điểm đạt yêu cầu đối với ứng viên lựa chọn thực tập trong ngành sản xuất chế tạo từ 60 diêm trở lên.
+ Điểm đạt yêu cầu đối với úng viên lựa chọn thực tập trong ngành xây dựng từ 40 diêm trở lên.
Chỉ những người đạt yêu cầu của Vòng 1 mới được thi các vòng tiêp theo.
- Vòng 2: Kiểm tra thân thể, thị lực, sắc giác và thi thể lực (chống đẩy, gập cơ bụng và chạy 3.000m).
+ Tiêu chuẩn đạt yêu cầu đối với ứng viên: chống đây từ 35 lần, gập cơ bụng từ 25 lần và chạy 3.000m trong thời gian 18 phút.
- Vòng 3: Phỏng vấn (đánh giá nguyện vọng cá nhân, kinh nghiệm thực tê, tác phong).
Nguyên tắc trứng tuyển: Những người đạt yêu cầu Vòng 1, Vòng 2 và đáp ứng yêu cầu của Vòng 3 sẽ được lựa chọn trúng tuyên.
4. Nguyên tắc thay đổi ngành dự thi
- Trường hợp ứng viên đăng ký dự thi ngành sản xuất chế tạo nhưng trượt ở vòng thi Toán, kiểm tra thể lực nếu đáp úng điều kiện tuyến chọn trong ngành xây dựng có nguyện vọng thực tập trong ngành xây dựng (nguyện vọng này đã được ứng viên xác nhận trong Đơn đãng kỷ dự tuyên từ khi làm Hồ sơ tham gia chương trình) thì sẽ được chuyên sang thi tuyên đối với ngành xây dựng ở các Vòng 2 và Vòng 3 tiếp theo.

- Người lao động thi trượt mà không có nguyện vọng chuyển đổi ngành dự thi hoặc không đủ điều kiện chuyến đồi ngành dự thi được đăng ký thi lại vào các đợt thi tuyên sau nêu có nguyện vọng.- Người lao động thi trượt mà không có nguyện vọng chuyển đổi ngành dự thi hoặc không đủ điều kiện chuyến đồi ngành dự thi được đăng ký thi lại vào các đợt thi tuyên sau nêu có nguyện vọng.
5. Thời gian đào tạo: đào tạo tiếng Nhật và bồi dường kiến thức cần thiêt trước khi xuât cảnh từ 6 - 8 tháng tại Cơ sớ đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước ở Hà Nội.
6. Chi phí tham gia chương trình: Chi phí làm hộ chiếu, lệ phí visa, chi phí khám sức khỏe, học phí và tiền ký túc xá trong thời gian tham dự khóa đào tạo dự’ bị (từ 2-3 tháng), ôn tập tiếng Nhật 01 tháng trước khi xuất cảnh, tiền ăn trong thời gian đào tạo tại Việt Nam. Tông chi phí đế tham dự chương trình dự kiên trong khoảng từ 18 - 25 triệu đông/8 tháng.
Ngoài các khoản chi phí nêu trên, người lao động khi tham gia Chương trình này không phải nộp bất kỳ khoản chi phí nào khác.
7. Quyền lợi khi tham gia chưong trình
a) Mức lương: hướng mức lương theo hợp đồng sau khi đã khấu trừ tiền thuế, bảo hiêm và tiền nhà ớ trong khoảng từ 18 đến 20 triệu đồng/tháng (chưa bao gôm tiên làm thêm ngoài giờ).
b) Các khoản được hỗ trợ từ Tổ chức IM Japan
- Tiền học phí, tiền ký túc xá khóa đào tạo chính thức (4 tháng) trước phái cư và tiền vé máy bay.
- Sau khi hoàn thành chương trình thực tập, về nước đúng thời hạn sẽ được Tổ chức ỈM Japan hỗ trợ từ 600.000 Yên đến 1.000.000 Yên (tương đương từ 120 triệu đồng đến 200 triệu đồng) tùy vào số năm thực tập để khởi nghiệp; được nhận khoản tiền báo hiểm hưu trí (khoảng 80 triệu đồng sau 3 năm thực tập).
- Trung tâm Lao động ngoài nước và Tổ chức IM Japan sẽ hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành chương trình về nước.
c) Chính sách hỗ trợ trong thi tuyến đối vói đối tượng ưu tiên
Những người lao động thuộc đối tượng sau đây, nếu có kết quả môn thi Toán đạt từ 30 điểm trở lên sẽ được ưu tiên cộng diêm vào kêt quả bài thi toán (những người thi môn Toán đạt két qua dưới 30 điêm không được cộng diêm ưu tiên), cụ thê như sau:
- Người lao động là con thương binh, liệt sỹ, người có công cách mạng: 20 điểm.
- Người lao động thuộc các huyện nghèo theo quy định tại Quyết định số 275/2018/QĐ-TTg ngày 17/3/2018 cúa Thu tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020: 20 điêm.

- Người lao động thuộc các huyện nghèo và dân tộc thiêu sô cua các tinh miền núi: 15 điểm; người lao động không thuộc đổi tượng huyện nghèo hoặc dân tộc thiểu số của các tỉnh miên núi: 10 điểm.- Người lao động thuộc các huyện nghèo và dân tộc thiêu sô cua các tinh miền núi: 15 điểm; người lao động không thuộc đổi tượng huyện nghèo hoặc dân tộc thiểu số của các tỉnh miên núi: 10 điểm.
- Người lao động thuộc hộ nghèo và dân tộc thiếu số cúa các tỉnh không phải là tỉnh miền núi: 10 điểm.
Nếu người lao động thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng 01 chính sách hỗ trợ cao nhât trong thi tuyên.
8. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Người lao động tự tải toàn bộ mẫu hồ sơ trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước: www.colab.gov.vn.
- Hồ sơ gồm các loại giây tờ sau:
+ Đơn đăng ký dự thi, Sơ yếu lý lịch, Bản cam kết, Giấy khám và chứng nhận sức khỏe theo mẫu của Trung tâm; Bản sao có chứng thực các giây tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, Bang tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.
+ Bản sao có chứng thực chứng nhận thuộc dối tượng gia đình chính sách, con thương binh, liệt sỹ; giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiêu số với đối tượng là người lao động đang cư trú tại các địa phương được hưởng chính sách hỗ trợ trong thi tuyên nêu trên (nếu cỏ).
9. Cách thức nộp hồ sơ
- Người lao động hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn nộp về Trung tâm Lao động ngoài nước (địa chỉ: số 01, Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) theo môt trong 2 hình thức:
+ Đến nộp trực tiếp tại Trung tâm (khi đến nộp mang theo Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân đê dối chiêu);
+ Trực tiếp đi gứi báo đảm chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về Trung tâm.
10. Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ, thời gian, địa điểm thi tuyển và kết quả thi tuyến
Trung tâm Lao động ngoài nước sể thông báo kết quả kiêm tra hô sơ, thời gian, địa diêm tô chức thi tuyên và kêt quả thi tuyên cho những người lao động theo các hình ‘hức sau:
+ Nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại của người lao động ghi trong hồ sơ.
+ Đăng tải thông tin trên website của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa chỉ: www.colab.gov.vn.
Lưu ý: Đê đề phòng các trường hợp lừa đảo, thu tiền ngoài quy định, người lao động tuyệt đối: không nhờ người khác nộp hộ hồ sơ đăng ký dự tuyên, không nộp hồ sơ cho các tô chức, cá nhân trung gian, môi giới; không tham giacác lớp học ôn tập, tạo nguồn, không ký kết các hợp đồng tư vấn về chương trình có thu phí.các lớp học ôn tập, tạo nguồn, không ký kết các hợp đồng tư vấn về chương trình có thu phí.
Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ dăng ký dự tuyên, nếu có vân đê cân tư vân, người lao động liên hệ với Trung tâm Lao động ngoài nước thông qua sô điện thoại: 024.73030199 (Phòng Tuyển chọn lao động, số máy lẻ 115 hoặc 116) đê được hướng dẫn hoặc đến trực tiếp trụ sở của Trung tâm Lao động ngoài nước (Địa chỉ: số 01, Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội).

 


Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2020 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.