Tin tức về Uỷ Ban Nhân Dân

Công văn số 07/UBND-VX ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh

Zalo

Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến