Tin tức về Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

Phường 25 - Tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân - Ban giám sát đầu tư cộng đồng năm 2019 và tập huấn công tác giám sát năm 2020

Nhằm đánh giá hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân - Ban giám sát đầu tư phường 25 năm 2019 và nâng cao hoạt động giám sát trong năm 2020. Ngày 08/01/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban thanh tra nhân dân - Ban giám sát đầu tư cộng đồng năm 2019 và tập huấn công tác giám sát năm 2020.

Tham dự có bà Nguyễn Thị Lệ Hoa - Báo cáo viên pháp luật quận Bình Thạnh, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng Ban công tác mặt trận 6 khu phố và các ông, bà là thành viên Ban Thanh tra nhân dân - Ban giám sát đầu tư cộng đồng phường.

Trong năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã chỉ đạo, hỗ trợ Ban Thanh tra nhân dân tổ chức thành công Hội nghị Ban Thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2019 - 2021, qua đó củng cố Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới với 09 thành viên, bầu ra Trưởng, phó ban, xây dựng chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2019 - 2021; duy trì chế hộ giao ban, báo cáo định kỳ hàng quý. Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân chủ động tham mưu kế hoạch giám sát các chuyên đề: “Quy trình bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019”; “Công tác hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế chi các hộ vượt chuẩn cận nghèo năm 2018” góp phần thực hiện tốt công tác giám sát trên địa bàn phường và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác mặt trận trong năm 2019. Với những kết quả đạt được trong năm 2019, Ban Thanh tra nhân dân phường 25 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh tặng giấy khen hoàn thành tốt công tác mặt trận năm 2019.

Về hoạt động Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 25 đã ra quyết định thành lập Tổ giám sát đối với công trình nâng cấp Hẻm 441 Điện Biên Phủ, phường 25. Thông qua việc giám sát, nhiều ý kiến đã được phản ảnh trực tiếp được UBND phường, chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp thu và điều chỉnh cho phù hợp.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động giám sát năm 2020, bà Nguyễn Thị Lệ Hoa - Báo cáo pháp luật quận Bình Thạnh đã triển khai các văn bản có liên quan đến hoạt động giám sát; quy trình; trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân - Ban giám sát đầu tư cộng đồng phường 25./.

Tuấn Nguyễn

* Một số hình ảnh nổi bật:

Phuong 25 Hinh 1Phuong 25 Hinh 2Phuong 25 Hinh 3


Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2020 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.