Lĩnh vực Thể thao

 Cơ sở pháp lý

 
 - Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 8 năm 2007.

- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể thao cơ sở. Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 01 năm 2012.

 

 Điều kiện thủ tục hành chính

 Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

 - Thành phần hồ sơ:

+ Quyết định thành lập;

+ Danh sách Ban chủ nhiệm;

+ Danh sách hội viên;

+ Địa điểm luyện tập;

+ Quy chế hoạt động.

x

  

 Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

 Thời gian giải quyết

 - Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

 Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 Tổ tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân Phường … trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút, buổi chiều từ 13g 00 đến 17giờ 00) và sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút) hoặc gửi yêu cầu thông qua đường bưu chính. 

 Lệ phí: Không

 Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

 

B1

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã, từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Khách hàng

Giờ hành chính

  

B2

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận

hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ có ghi rõ thời gian tiếp nhận và thời gian hẹn trả kết quả trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

CC Tổ TN&TKQ

Ngay khi khách hàng nộp hồ sơ

  

B3

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị theo quy định, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận câulạc bộ thể thao cơ sở. Trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do.

CC VH-XH

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

đề nghị theo quy định

 

B4

Tổ chức, cá nhân đề nghị căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận đến

nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân

-    Cấp xã, từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Lãnh đạo UBND

CC VP-TK

Quyết định công nhận hoặc văn bản thông báo không công nhận có nêu rõ lý do

 

 BIỂU MẪU:

 Không

 HỒ SƠ LƯU

 Hồ sơ lưu tại Ủy ban nhân dân phường theo quy định.


Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2022 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.