Danh sách Đại biểu HĐND Phường 25

Ông VŨ NAM TRUNG
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG
Ông ĐỖ THANH BÌNH
Ông ĐỖ THANH BÌNH
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG
Ông NGUYỄN HỮU CHỨC
Ông NGUYỄN HỮU CHỨC
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
Bà BÙI THỊ NGỌC OANH
Bà BÙI THỊ NGỌC OANH
PHÓ TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
Bà NGUYỄN THỊ ÁNH DUNG
Bà NGUYỄN THỊ ÁNH DUNG
TRƯỞNG BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
Bà NGUYỄN THỊ CẨM TRANG
Bà NGUYỄN THỊ CẨM TRANG
PHÓ TRƯỞNG BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
Ông NGUYỄN HOÀI AN
Ông NGUYỄN HOÀI AN
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Ông CAO TIẾN BÌNH
Ông CAO TIẾN BÌNH
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Bà NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
Bà NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Ông VŨ VĂN BỒNG
Ông VŨ VĂN BỒNG
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Ông HOÀNG VŨ CƯỜNG
Ông HOÀNG VŨ CƯỜNG
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Ông NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
Ông NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Bà CAO THỊ XUÂN DUNG
Bà CAO THỊ XUÂN DUNG
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Ông TRẦN ĐĂNG KHOA
Ông TRẦN ĐĂNG KHOA
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN
Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Ông TRẦN THANH NAM
Ông TRẦN THANH NAM
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Bà DƯƠNG THỊ LOAN
Bà DƯƠNG THỊ LOAN
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Bà BÙI THỊ NHINH
Bà BÙI THỊ NHINH
Ni sư Thích Nữ Như Hoà
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2022 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.