Lĩnh vực Giải quyết tranh chấp đất đai

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp

x

 

 

Các tài liệu, giấy tờ do người nộp đơn cung cấp (nếu có)

 

x

5.3

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.4

Thời gian xử lý: 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng tiếp công dân của Ủy ban nhân dân Phường từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định), sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

5.6

Lệ phí: Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

B1

 Nộp hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ - UBND phường

BM 01

BM 02

BM 03

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ - UBND phường

0,5 ngày làm việc

Theo mục I BM 01

B3

Phân công thực hiện

Lãnh đạo UBND phường

0,5 ngày làm việc

Theo mục I BM 01

B4

Thu thập chứng cứ, thẩm tra xác minh

Công chức Địa chính – Xây dựng phường

25 ngày

Theo mục I

BM 01

Các hồ sơ có liên quan

B5

Lập hồ sơ và báo cáo

Công chức Địa chính – Xây dựng phường

8,5 ngày

Theo mục I

BM 01

Dự thảo Báo cáo

B4

Tổ chức hòa giải

Lãnh đạo UBND phường

10 ngày

Theo mục I

BM 01

Hồ sơ trình

B5

Ban hành văn bản

Văn thư UBND phường

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Biên bản hòa giải

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội ban hành Luật đất đai.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số 01 /2017/NĐ-CP 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai.

- Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 4108/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2022 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.